Kan jeg kjøre bil på 10 mg oxycontin morgen og kveld, og ti mg oxynorm morgen og kveld.
Har brukt dette i en årrekke.
Mvh (anonymisert)

Annet, 54 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Du finner hele regelverket i Førerkortveilederen, men her er et utdrag som viser til det du spør om:

Langvarig smertebehandling med opioider

Førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):

Helsekrav oppfylt dersom:

– Det er klar medisinsk indikasjon.

– Det er minst en uke etter siste doseøkning.

– Det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter*.

– Legemidlene er langtidsvirkende (Oxycontin), og

– det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opiat/opioid (Oxynorm).

Dersom du er usikker på hva som gjelder for deg kan du ta kontakt med legen din for veiledning.