En ung mann brukte tidligere hasj, hans første rene urinprøve var for 8mnd siden . Via jobb skal han nå i Nordsjøen,og fikk idag vite av legen at det måtte gå et år etter første rene urinprøve før han fikk reise på plattform Er dette korrekt ?Trodde det var 6 mnd .

Mann, 21 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

 

I følge Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, er retningslinjene som følger:

Hvis narkotikamisbruk avdekkes, skal legen utstede udyktighetserklæring. Personer som har gjennomgått eller er i en kontrollert oppfølging for narkotikabruk, kan gis helseerklæring ut fra en risikovurdering. Personen må, før helseerklæringen utstedes, ha vært rusfri i minst 6 måneder og avlegge egnet verifiserende rusmiddeltest. Ved utstedelse av helseerklæringen må arbeidstakeren akseptere et pågående uannonsert / tilfeldig narkotika-testingsprogram i minimum 2 år. Ett positivt narkotikatestresultat i denne perioden vil normalt medføre uskikkethet og alltid innebære en gjennomgang av personens fortsatte skikkethet for arbeid offshore. (Se kapittel 12 i veilederen over).

Slik vi leser denne veilederen, er det krav om 6 mnd. rene prøver før helseattest kan gis. Deretter må det påregnes 2 år med uannonsert testing (ie. stikkprøver).

Se også Helseattest og sykdom offshorehttps://www.offshoreutdanning.no.