Hei
Jeg ble tatt for besittelse av hasj (2g). Politiet sa at de vil anmelde meg og sende et forelegg. Det jeg lurer på nå er om dette kommer på vandelen/rullebladet? Og vil dette stå der for alltid? Jeg har lite kunnskap rundt dette emne, det er første gang jeg har begått et lovbrudd. Jeg studerer, og jeg er redd for at dette skal ødelegge alle mine fremtidsplaner. Er det noe jeg kan gjøre for å få plettfri vandel igjen? Jeg er så stresset, jeg vil ikke at noe så idiotisk skal hindre meg i å få jobb i fremtiden.

Kvinne, 20 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Ja, det kommer på vandelen/rullebladet. Hvor lenge det vil stå der kommer an på hva slags attest/vandel du snakker om. På en uttømmende attest vil det stå der for alltid. Du kan lese om ulike slike attester på denne siden (Ung.no).

Hvilken betydning et slikt lovbrudd har for senere jobb, kommer an på i) hva slags jobb det er og ii) hvilke/n paragraf/er du er dømt etter. For eksempel: Straffes du etter Legemiddelloven vil det kun ha betydning for noen få jobber (f.eks. politi, jobber som krever plettfri vandel). Dersom det er Straffeloven du straffes etter, kan det få konsekvenser f.eks. for jobb med barn og ungdom.

Du kan kontakte politiet (eller vente på forelegget) og se hva det står der. Er det snakk om brudd på Legemiddelloven, bør du ikke være så alt for bekymret, det vil bare fremkomme i helt spesielle sammenhenger.