Hvorfor starter noen med narkotika?

Kvinne, 16 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er mange ulike grunner til at noen prøver narkotika. Ofte handler det om nysgjerrighet, eller at det er noe man gjør fordi de andre i vennegjengen gjør det, og man ønsker å være en del av dette. Kanskje er det en bestemt egenskap ved rusmiddelet man ønsker å oppleve, eller kanskje er det aktuelle rusmiddelet en del av en kultur man identifiserer seg med. Noen ganger er det også slik at man prøver rusmidler fordi man har det vanskelig, og man ønsker en flukt fra dette.

Blant de som prøver narkotika, er det jo også noen som fortsetter med å bruke det. Det er også mange mulige grunner til at dette skjer, men et fellestrekk er jo ofte at brukeren opplever at rusen gir dem noe positivt, i en eller annen forstand. Utover dette er det også enkelte narkotiske stoffer man kan bli avhengig av, dersom man bruker det ofte/lenge nok.