[Spørsmålet er kraftig forkortet, delvis for å anonymisere, delvis for å konkretisere, red.]

Jeg lurer på hvorfor jeg ikke får traume behandling el angst medisiner av legen ? Eg fikk ny fastlege og har stått på faste medisiner siden 2001 etter arb. Ulykke. Så etter første konsultasjon sier fastlegen at eg må ta urinprøve før eg forlater legekontoret, hva hjemmel el hva lov sier at han skal ha lov uten mitt samtykke til å ta en urinprøve for å skrive videre ut mine faste medisiner.??

Mann, 44 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder spørsmålet om hvorfor du ikke får slik og slik behandling eller medisiner av legen, må du nesten ta opp dette med legen direkte. Det er legens vurdering hva slags behandling eller medisiner du vil ha best nytte av. Om du er uenig i legens avgjørelse kan du vurdere å bytte lege, og om du føler deg feilaktig eller urettferdig behandlet kan du vurdere å kontakte Pasientombudet for bistand.

Når det gjelder spørsmålet om legens krav om urinprøve, faller egentlig også dette litt utenfor vårt område. Vi er en informasjontjeneste om rusmidler – spørsmål om rettigheter i helsetjenesten, så sant det ikke handler om rus direkte, er det altså begrenset hvor mye vi kan svare på. Generelt kan vi likevel si at legen har rett til å kreve urinprøver i noen tilfeller, f.eks. i spørsmål om helsekrav til førerkort.