Hvordan reagere når man finner brukerutstyr til has hjemme?

Mann, 57 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Nå vet ikke vi konkret hvem som eier dette brukerutstyret, og hva som er din relasjon til vedkommende – men vi går ut ifra at det gjelder barnet ditt, eller eventuelt din partner. Det er vanskelig å gi veldig spesifikke råd når vi ikke vet noe mer om situasjonen enn at du har funnet brukerutstyr, men uansett bør du altså ta opp dette funnet med den det gjelder. Still gjerne åpne spørsmål om omfanget av rusbruken, og hvilke tanker vedkommende selv har om både bruken og veien videre. Å overtale noen til å slutte mot sin vilje er sjeldent vellykket, men derimot er det fullt mulig å være en god samtalepartner og støttespiller, om vedkommende har behov for dette. Det er jo begrenset hvor mye kontroll du kan ha over vedkommendes handlinger (uansett om det er snakk om en person under eller over myndighetsalder), men du har likevel en viss bestemmelsesrett over hva du godtar og ikke i ditt eget hjem.

Utover dette er det altså begrenset hvor mye vi kan si, men du er velkommen til å skrive inn på nytt med litt mer utfyllende informasjon, eller kontakte oss på chat eller telefon i åpningstidene. Da kan vi ta en mer grundig samtale. Se gjerne også våre guider til pårørende.