Hvor raskt virker sifrol

Kvinne, 47 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi er en informasjonstjeneste om rusmidler – spørsmål omkring vanlig bruk av medisiner må vi dessverre be deg ta opp med legen som skriver dem ut, eller evt. et apotek.