Hei,

Jeg har mistet førerkortet i en forvaltningssak da de mente jeg ikke var edruelig nok til å ha lappen. Tar nå urinprøver en gang i uken men tok tidligere hver 3 uke.. Hvor ofte må man ta det for at det skal være godkjent? Sendte politiet en mail, de sa ca hver 3 uke, men har hørt alt fra 2 ganger i uka til en gang i måneden..
Så hva stemmer? Og det står at jeg må være rusfri et år men alle andre steder står det 6mnd med urinprøver før jeg kan få førerkort igjen..

Finnes det forskjellige regler for forskjellige folk? Dette gjelder ikke en dom men mistet pga manglende edruelighet..

Mann, 32 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi kjenner til, er hyppigheten på prøvetakning noe som avtales på individuell basis. Sannsynligvis bestemmes dette ut ifra hvilket rusmiddel det er snakk om, da ulike stoffer har ulik påvisningstid i urin. En rekke stoffer har kortere sporingstid i urin enn én uke, noe som sannsynligvis også er grunnen til at du må ta prøver ukentlig og ikke hver tredje uke.

Når det gjelder varigheten, må du nesten spørre politiet om hvorfor du må gjøre dette i et år. Seks måneder er riktignok ganske vanlig, men noen ganger vil det være snakk om minimum seks måneder. Denne vurderingen gjøres sannsynligvis også på individuell basis, ut ifra alvorlighetsgrad og lignende.