5 g per dag, hvor lenge sitter heroin i kroppen

Mann, 36 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Heroin: 6-monoacetylmorfin (aktivt nedbrytningsprodukt fra inntatt heroin):
Kan påvises i blod i opptil 5-6 timer og i urin i opptil 1/2 døgn.

NB! Inntatt gateheroin vil også kunne gi positivt utslag på morfin og kodein.

Morfin:
I blod: noen timer. I urin: 2-4 døgn

Kodein:
I blod: 1 døgn. I urin: 2-4 døgn.