Hvor lenge må man være uten førerkort ved avsluttet lar- behandling?

Mann, 58 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Verken LAR-retningslinjene eller førerkortveilederen oppgir noe om dette. Det som skrives vedrørende avsluttet behandling er

Ved avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem år.

Vi vil derfor anta at det er opp til legen din om hvorvidt du fyller helsekravene til førerkort. Vi anbefaler deg derfor å snakke med legen din.