Hei. Jeg tar 15 mg Sobril ca 17.30 og 15 mg ca 22.30. Det har jeg gjort i mange år. Jeg lurer på når det er sikkert å kjøre bil. Vil jo ikke miste sertifikatet.

Kvinne, 70 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Helsekravet er oppfylt ved regelmessig bruk av Oksazepam (Sobril) inntil 30 mg per døgn.

Forutsatt at det har gått minimum 7 dager siden påbegynt medisinering eller doseendring. Det er ingen «karantenetid» mellom inntak av disse legemidlene og når du kan kjøre bil, så sant du er tilvendt dosen. Men dersom du bruker ett av disse legemidlene sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge virketiden av legemiddelet varer. Hvilken virketid som gjelder, er noe legen din skal informere deg om.