Hei
Hvor lang tid før man får svar på PEth prøve?

Mann, 32 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi antar at PEth-prøver har samme behandlingstid som de fleste andre blodprøver som sendes inn til analyse – dette varierer i alt fra noen dager til noen uker, avhengig av kapasitet på det aktuelle stedet og tidspunktet. Du kan spørre legen din om hen kan svare noe mer spesifikt på dette.