hvor farlig er kokain

Annet, 11 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Kokain regnes som et av de mest avhengighetsskapende rusmidlene Avhengigheten oppleves som et sterkt psykisk sug etter stoffet, og det kan være vanskelig å slutte. Brukes det jevnlig over tid, kan brukeren få kraftige negative effekter på både psyken og kroppen.

Den psykiske langtidseffekten av kokain er på en måte den motsatte av kokainrusen – mange får langvarige depresjoner og føler seg dårlig når de ikke ruser seg. Mistenksomhet, angst, søvnløshet og kroppslig ubehag er andre vanlige abstinenssymptomer som kommer om man ikke tar nye doser. De fysiske bivirkningene kan være livstruende med høy puls, høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt og hjerneblødning. Kramper og økt kroppstemperatur kan også
oppstå.

Du kan lese mer om kokain på våre sider.