Hva er det mest farligste stoffet du får tak i, i Norge?

Kvinne, 14 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Hvis du tenker på farligst som mest dødelig vil nok Fentanyl komme ganske høyt på den listen. Du kan lese mer om ulike rusmidler og hvordan de virker på vår hjemmeside RUStelefonen.no. fakta om rusmidler. Blant mer vanlige rusmidler, er nok heroin regnet som det mest farlige.