Hva er overdose grensa for stilnoct?

Mann, 29 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Hvis du snakker om en dødelig dose, er grensen ganske høy, hvis ikke andre lege- eller rusmidler er inntatt.

Grensen for toksisk dose (ie. forgiftning) avhenger av mange faktorer, som grad av toleranse, individuell følsomhet, og eventuelt andre agens inntatt. Det er derfor ikke etablert klare toksiske grenser, og klinikk styrer grad av overvåkning og behandling. Toleranseutviklingen kan være ekstrem og skjer både ved kronisk bruk og ved akutte overdoser.

Forgiftninger med benzodiazepiner gir vanligvis CNS-depresjon med ellers normale vitalia, ofte kalt «fredelig koma». Forgiftningsforløpet er ofte ukomplisert uten alvorlig eller livstruende klinikk. Alvorlig respirasjonsdepresjon/ respirasjonsstans sees hovedsakelig i kombinasjon med alkohol eller andre CNS-depressive midler, samt ved korttidsvirkende (potente) benzodiazepiner.

 

Du kan lese mer om forgiftninger med benzodiazepiner på helsebiblioteket.no.