Har lyst til å fortelle psykologen om rusbruk, men er redd for å miste førerkortet

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg har akkurat startet utredning for ADD/Angst som har plaget meg siden mine første leveår. Jeg har det siste året røyket/spist hasj ca 10 ganger, tatt kokain 2 ganger og amfetamin 2 ganger. Nesten alt sammen på fest og ingen rus kjøring. Jeg har også drukket mye alkohol på fest (drukket meg full/drita hver helg April-September) som da inkluderer hjemmebrent (96%). Jeg har nå tatt en pause fra festing på grunn av trening og helse.

Jeg har veldig lyst til å fortelle psykologen om narkotika og alkoholbruken min men er veldig redd for å miste førerkortet mitt som vil resultere i at jeg mister læreplassen min og andre ting i hverdagen.

Kan de ta førerkortet mitt hvis jeg gir dem samme informasjon som jeg oppgir her?

Mann, 19 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Ja, i prinsippet vil det innebære en risiko for førerkortet dersom du innrømmer denne rusbruken til psykologen. Det gjelder helt uavhengig om du har kjørt ruspåvirket eller ikke – dette handler snarere om generelle helsekrav til førerkort. Dersom psykologen ikke mener at du fyller helsekravene, plikter vedkommende å melde fra til myndighetene. Her er det riktignok en vurderingssak fra psykologen om du fyller helsekravene eller ikke. For eksempel, i Førerkortforskriften (Vedlegg 1, kap. 14, § 35) fremgår dette:

Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.

Hvorvidt din rusbruk «fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko» er riktignok ikke opplagt, der må psykologen ta en rekke faktorer inn i vurderingen. Dette er nærmere beskrevet i Førerkortveilederen, avsnitt om gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål (se lenken «Veiledning» for utfyllende informasjon). En annen sentral lovtekst er Helsepersonelloven (§34, første ledd) som sier:

Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift [våre uthevninger, red.].

Så, å innrømme rusbruken ovenfor psykologen innebærer en risiko, men om psykologen melder fra videre eller ikke, er opp til psykologen å vurdere. Det at du har en pause fra rusbruken vil kanskje motvirke kravet om at «pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig» – men dersom det er snakk om en pause, og du planlegger å gjenoppta rusbruken før eller senere, vil meldeplikten sannsynligvis slå inn.

Uansett, om du mener at du vil ha god terapeutisk nytte av å snakke med psykologen om rusbruken, blir det egentlig også et spørsmål om prioritering. Om du snakker om rusbruken, og psykologen velger å melde dette videre, er vanlig praksis at du må gå seks måneder uten førerkort, hvor du regelmessig leverer urinprøver. Om du fullfører denne perioden uten positive prøvesvar, får du normalt førerkortet tilbake «på prøve» i en periode, hvor du må avlegge kvartalsvise og uanmeldte urinprøver.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.