Hei. jeg ble tilbydd en drink med alkohol i. Da jeg nesten hadde drukket den opp oppdaget jeg at den skummet mye. Jeg ble senere omtåket og fjern.Trodde jeg hadde blitt syk. Hadde ikke drukket noe alkohol før på kvelden. Er det mulig at jeg har blitt dopet ?

Kvinne, 23 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi kan dessverre ikke si så mye om du har blitt dopet eller ikke, men det er jo i prinsippet mulig. Symptomene du beskriver kan skyldes alkohol i seg selv (særlig dersom du drakk flere alkoholenheter etter denne), eller de kan skyldes andre forhold ved din helsetilstand/dagsform på det aktuelle tidspunktet.

Men, neddoping er jo noe som forekommer fra tid til annen, og ved mistanke om dette, bør du oppsøke helsepersonell umiddelbart, slik at de kan ta nødvendige blod- eller urinprøver av deg. Det er viktig at dette gjøres raskt, da mange stoffer har kort påvisningstid. Alternativt kan du prøve å snakke med den eller de som tilbød deg alkoholen, eller evt. andre som var tilstede, og høre om de har sett eller hørt noe spesielt.