Er det farlig å drikke antibac

Kvinne, 15 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Ja, Antibac inneholder en rekke stoffer som kan være svært skadelige å drikke. Fra deres egen spørsmål og svar-side skrives følgende om å drikke Antibac (under «Anvendelse»):

Antibac desinfeksjonsprodukter er gjort udrikkelig i henhold til norske lover og regler. Svelging av produktet kan forårsake ubehag. Skyll derfor straks munnen og drikk rikelige mengder med vann hvis produktet er konsumert. Kontakt lege hvis større mengder er svelget.