Hvor lang tid vises xanax 2mg på blod/urinprøver ? Det meste sitter lenger enn normalt i blodet i f h til urinprøven. På forhånd takk 😊

Kvinne, 46 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er nok omvendt, det meste kan påvises lengere i urin enn i blod. Stoffene tas først opp i blodet, transporteres rundt i kroppen og skilles ut i urinen. Alprazolam er virkestoffet i Xanax,  og et engangsinntak vil kunne påvises i blod fra 1-3 døgn. I urin,  4-7 døgn (omdanningsstoffet hydroksyalprazolam kan påvises 1-2 uker). Som du ser er det store individuelle forskjeller på hvor fort stoffet skilles ut i blod og urin. Du kan lese mer om benzodiazepiner i blod- og urinprøver på vår hjemmeside.