Jeg og partner har nettopp fått barn. Han tar dessverre wamfetamin med jevne mellomrom, ca 1 x i måneden, noen ganger 1 gang, andre ganger flere dager på rad. Jeg trenger at vi snakker om dette i parterapi men er redd for at psykologen vil koble inn barnevernet. Jeg vil at barnefar skal inne problemet og forsøke å bli rusfri før jeg vurderer å gå fra han. Hans bruk påvirker ikke barnet per i dag, men jeg vil ikke ha et slikt liv i lengden. Jeg vil vite hvor vi kan få hjelp av psykolog uten at barnevernet kobles inn.. Selv tar jeg ingen rusmidler.

Kvinne, 30 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dette høres ut som en krevende situasjon. Når det gjelder å finne en psykolog hvor du ikke risikerer at barnevernet kobles inn, kan det dessverre bli vanskelig. Helsepersonell er underlagt loven om meldeplikt, jf. Helsepersonelloven § 21. Men, hva man legger i «annen alvorlig omsorgssvikt» er jo litt åpent for tolkning, så i prinsippet blir det en vurderingssak fra psykologens side, hvorvidt det er aktuelt å melde dette inn eller ikke. I praksis er riktignok mange ganske strenge på dette området, da brudd på meldeplikten kan medføre konsekvenser for deres egen del.

Likevel vil vi oppfordre til at du tar opp dette i parterapien. Det er viktig at dere får drøftet dette på en ordentlig måte. Dersom psykologen skulle velge å melde dette til Barnevernet, er det ikke usannsynlig at Barnevernet krever at han regelmessig må levere urinprøver – noe som tross alt kanskje vil være en god ting?

Uansett bør selvfølgelig din førsteprioritet være ditt eget og barnets beste. Bruken hans påvirker kanskje ikke barnet per i dag, men likevel er det viktig at du, som du jo er inne på, har en tydelig grense for hva du kan og ikke kan leve med i lengden. Om han selv ikke føler han har noe problem, eller han ikke ønsker å endre på bruken sin (uansett om dere snakker om dette i terapien eller ikke), blir du kanskje nødt til å stille et ultimatum. Han kan få valget mellom å bli rusfri, eller at du bryter forholdet. Du skriver at du «vil at barnefar skal innse problemet og forsøke å bli rusfri før jeg vurderer å gå fra han», men om du stiller et slikt ultimatum nå, er du mer i forkant. Det er i så fall et ultimatum du stiller for din og barnas del, mer enn for hans del.

Du er velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat om du vil snakke nærmere om dette.