Hei.

Jeg lurer på om noe er sant eller myte.

Ute i aktiv rus i rusmiljøet så lærte jeg at det var lurt å ta aspirin når man injiserer slikt som amfetamin og (filtrert) Ritalin. For at blodet tynnes ut og det reduserer fare for blodpropp og evt letter belastning på hjertet. Er dette sant?

Er ikke i direkte aktiv rus lenger, men hender jeg tar en helg med Ritalin. Da knuser jeg innholdet i kapselen, også bruker jeg filter for å få vekk mest mulig av det som ikke bør skytes i åren. Ligger alltid mye grums igjen, mens innholdet i pumpa er helt klar.

Burde jeg ta aspirin eller er det bortkastet?

Vet det ikke er bra å skyte Ritalin. Men heller det enn amfetamin som man aldri vet hva inneholder eller hvor potent det er mtp risiko for overdose.

Kvinne, 22 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Vi kjenner ikke til at Aspirin/acetylsalisylsyre er anbefalt å bruke før injisering av sentralstimulerende stoffer. Vi har hørt at acetylsalisylsyre er brukt i forbindelse med «frossan», dvs. bakteriell infeksjon eller en «forgiftning» som følge av injisering av urent/dårlig filtrert rusmiddel. Men dette er ikke et verifisert, helsefaglig råd.

Hvis du vil ha hjelp til skadereduserende tiltak, snakk med helsepersonell om dette. Du finner også veiledning og hjelp til tryggere bruk av rusmidler i denne artikkelen (amfetaminer/sentralstimulerende stoffer fra side 29).