Det er ein kar eg har rotet litt rundt med, av og på i eit år, som røyker hasj. Skjeldent så gjør/tar han andre ting med vennene sine. Vi har to avskilte liv. Likavel eit dypt forhold til kvarandre. Når vi er intime, sliter han med å bli hard. Det er ikkje lurt å ta viagra, når ein røyker hasj nesten daglig. Eg vil ikkje akkurat tvinge han til noe. siden eg ikkje er så involvert i livet hans er det enkelt å ikkje føle meg så påvirket av situasjonen. Men eg er jo fortsatt litt bekymret. Trur røykingen har hatt ein effekt på hans evne til å bli hard. Er det noe vits å prøve på å ha sex, om og om igjen når det ikkje går? Trur ikkje dette er noe som akkurat kan fikses berre av å slutte å røyke, det hjelper sikkert, men fortsatt. Vi er fortsatt intim og kjærlig men har ikkje sex. noko eg skulle ønske vi hadde. Tips? eller råd?

Mann, 19 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi kan svare generelt på sammenhengen mellom cannabisbruk og ereksjonsproblemer. Når det gjelder ereksjonsproblemer og sex utover dette, faller det dessverre utenfor vår kompetanse. Du sier ikke noe om hvorvidt du har snakket med ham om dette, og et tips kan derfor være å høre med ham – hva mener han kan være årsaken til ereksjonsproblemene? Dersom han er åpen for det, kan dere ta det videre med Helsestasjon for ungdom – dersom han er under 24 år – eller med en lege.

Når det gjelder cannabisbruk generelt, kan vi skille mellom virkninger som kommer under rusen («akutte» virkninger) på den ene siden, og langtidsvirkninger etter langvarig, omfattende bruk på den andre siden.

Noen, men ikke alle, opplever at de får økt seksuell nytelse under selve rusen. Når det gjelder langtidsvirkninger, er det noe forskning som tyder på en viss sammenheng mellom cannabisbruk og ereksjonsproblemer – mens annen forskning ikke har kunnet påvise denne sammenhengen. I en meta-analyse fra 2019, kommer de frem til at ereksjonsproblemer er dobbelt så vanlig blant cannabisbrukere som blant ikke-cannabis-brukere. De presiserer allikevel at det er lite forskning på området, og at det er nødvendig med mer forskning for å kunne si noe sikkert. Med andre ord kan langvarig cannabisbruk føre til ereksjonsproblemer, men det kan også hende at han har ereksjonsproblemer av helt andre årsaker.

Det fins noen rapporter om økt fare for hjerteproblemer ved samtidig bruk av Viagra og cannabis, men også her ser det ut til å være lite forskning på området.