Hei, jeg skal nå om et par uker i samtale med DPS angående motivasjon, konsentrasjon, arbeid og ADHD. Jeg tar rusmiddler som kokain, amfetamin eller mariuana i fest forbindelse ca 1 gang i måneden. Ellers så drikker jeg alkohol på fest hver helg. Jeg er usikker på om jeg tørr å svare ærlig på, om jeg blir spurt om mitt bruk av ulovlige rusmiddler, selv om det ikke er spesielt stort og kun i fest sammenheng i frykt for å miste førerkortet mitt, som igjen vil gjøre meg arbeidsledig og forverre min psykiske tilstand istedenfor å bedre den (som hele målet med å søke behandling var), vet dere om de kan ta førerkortet mitt om jeg svarer ærlig på det?

Mann, 19 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Ja, det kan de. Om du forteller helsepersonell om rusbruk, er det en risiko for at det får konsekvenser for førerkortet ditt. I føreste omgang er det som regel snakk om at du mister førerretten i inntil 6 måneder.

I Førerkortveilederen kan du lese at Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.

Hvorvidt de vurderer om din bruk utgjør en risiko, er vurderinger som tas basert på et helhetlig bilde av din situasjon. Men det er nok ganske vanlig at førerkortet blir inndratt dersom en pasient forteller om regelmessig bruk av illegale rusmidler.

Du kan lese mer om førerkort og rusmidler i våre artikler her.