Subutex og temgesic slår det ut på det samme på urintestene

Mann, 56 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Ja, det gjør de. Begge inneholder det samme stoffet, nemlig buprenorfin.

Forskjellen er at Subutex inneholder vesentlig mer virkestoff enn Temgesic.

Mer informasjon finner du i vår artikkel Opioider i blodprøver og urinprøver.