Hei. Jeg har fått meg et lite problem i disse Korona tider. Jeg tok meg noen øl pga i mars, så kom april før vi suste igjennom mai. Ting så ikke ut å bli særlig bedre, viruset er overalt og jeg er mer inne, med mine tanker og bekymringer så fortsetter det ut i juni og jeg skjønner jeg har fått meg selv et problem. Men ikke før i slutten av juli faktisk 26 juli klarer jeg å slutte. Ølen ble min nye venn i disse tider men ikke den vennen jeg faktisk trengte. Det var ikke en daglig venn før helt på slutten før jeg sluttet og det var først når de som bryr seg om meg są ifra jeg klarte å gjøre noe med det. Nå er øl boksen i bakspeilet men den er blitt på en måte en del av bagasjen, viruset er her fortsatt, bekymringene er her fortsatt, angsten er sterk. Så det jeg lurer på. Finnes det noe nettbasert terapi, behandling, noen å snakke med når jeg trenger det. Du skjønner jeg er ikke lengre bosatt i Norge heller og butikkene og ølsalget er åpen 24/7. Jeg forstår at det beste vil være å søke støtte i landet jeg er bosatt i men det vanskelig å finne noen som snakker engelsk. Jeg er sikker på at jeg klarer å holde meg på den riktige sti. Men det ville vært fint å kunne snakke med noen den første tiden gjerne en til to mnd. (Red. av hensyn til anonymitet)

Mann, 33 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Slik vi forstår spørsmålet ditt spør du om det finnes nettbasert terapi, behandling for rusproblemer i Norge som du kan benytte selv om du bor i ett annet land. Så vidt vi er kjent med finnes det ikke nettbasert terapi for rusproblemer. Den kanskje vanligste terapiformen er samtaler på ruspoliklinikker. Det er mulig at disse poliklinikkene tilbyr nettbasert terapi nå pga. koronasituasjonen. Du skriver ikke hvilket land du bor i men bor du i EU/EØS er det mulig du har rett til behandling i Norge selv om du ikke bor her nå. Du kan kontakte HelseNorge for mer informasjon om dine rettigheter og mulige behandlingstilbud.

Du skriver at du ønsker å snakke med noen, men i påvente av det (eller at det ikke er mulig) kan du se på to nettbaserte anonyme selvhjelps program som «Hjelp til Hjelp» eller Balance utviklet av Akan tilbyr. Det finnes også AA grupper i mange land og du kan ta kontakt med AA Norge eller søke det opp i det landet der du bor. Men, om du kan benytte tilbudet i det landet du bor, vil kanskje avhenge av dine språkferdigheter.