Ved siste legeundersøkelse viser noe som heter P-KREATININ: 175, Bør være: (60-105) Hva beror dette på og hva skal jeg i tilfelle gjøre for å få verdien ned til anbefalt nivå?

Videre. P-LDL- KOLESTEROL/HDL-KOLESTEROL: 4,4 (0,0 – 3,9) Kan jeg endre denne verdi, hvilke tiltak?

Mann, 81 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi er en tjeneste som besvarer spørsmål vedrørende rusmidler. Grunnen til at vi enkelte ganger besvarer spørsmål om kreatinin, er at dette kan ha betydning ved rusmiddelprøver. Ved andre spørsmål om kreatinin, ber vi deg spørre din lege.