Skal til tannlege og er anbefalt sobril eller valium. Når kan man kjøre bil etter inntak av 5mg Vival eller 7,5 mg Sobril.
Takk for svar

Kvinne, 66 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er ingen fastsatt grense for hvor lenge du må vente med å kjøre bil etter inntak Valium, Vival eller Sobril. Det som påkreves, er at du venter med å kjøre til virkningen er ute. Særlig Vival har en lang virketid, og du må forvente å ha virkning i mange timer. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du er skikket til å kjøre når du setter deg i bilen, men du kan forhøre deg med legen om hvor lenge hen synes du bør vente. Svaret vi har oppgitt forutsetter at medisinene er utskrevet på lovlig vis til deg. Du kan lese mer i førerkortveilederen.