Kan jeg kjøre bil med 100mg neurontin? Det står trekant på pakken, men legen sier det er OK kjøre likevel?

Kvinne, 81 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Neurontin er et av de legemidlene som ikke har en fastsatt grense for hvor mye du kan ta og fremdeles kjøre bil. Derfor gjelder hovedbestemmelsen: «Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko, jf. § 35.» Reglene finner du i Førerkortveilederen. Neurontin kan føre til svimmelhet og tretthet. Du bør ikke kjøre bil, bruke maskiner eller utføre andre risikofylte aktiviteter dersom du opplever å ha noen av disse bivirkningene. Det er altså deg selv og legen din som må følge med på hvordan du faktisk reagerer på denne medisinen. Hvis du ikke kjenner noe til bivirkningene som er beskrevet så er nok greit å følge legens anbefaling.