Jeg har tatt imovne 2 gander of 2 quetiapine teva og drukket mye er det farlig

Kvinne, 20 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en akuttjeneste – det kan ta flere dager å få svar. Ved behov for akutt hjelp, kontakt AMK 113, Legevakt 116 117 eller Giftinformasjonen 22 59 13 00.

Vi håper uansett at det går bra med deg nå. Det er ikke alltid en klar grense for når denne typen inntak kan kalles farlige, da dette bl.a. handler om individuell toleranse. Men generelt skal man være forsiktig med å kombinere sløvende stoffer sammen, særlig i store mengder. I kombinasjon vil sløvende stoffer forsterke hverandre, noe som igjen øker risikoen for overdose eller andre bivirkninger/skadevirkninger.