H is jeg har tatt 10 mg valium i 2 dager, når kan jeg kjøre bil?

Kvinne, 54 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Dersom du bruker Valium sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge du har virkning av medikamentet. Det er ingen fastsatt grense for tidsintervall fra inntak av Valium (diazepam) til kjøring kan skje.

Følgende står i Førerkortveilederen angående dette: «Forskriften har ikke krav om et minimum tidsintervall fra inntak av diazepam eller oksazepam til kjøring kan skje. Spesielt diazepam har en betydelig sederende effekt. Legen må informere pasienten om hvordan legemiddelet skal brukes for ikke å være i strid med kravene til trafikksikker kjøring i § 35.»

Altså må du snakke med legen din om når du kan kjøre etter å ha tatt Valium. Som et utgangspunkt kan vi likevel vise til Oslo universitetssykehus sin oversikt som viser at 10 mg. kan sitte i blodet i alt fra 30- 160 timer.