Hvor lenge er 5 MG sobril i kroppen og 10 MG ?

Kvinne, 63 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det kommer litt an på hva du mener «i kroppen».

Virkning: Sobril regnes å ha god virkning i omkring 8 timer (dette er noe individuelt). Virkningen er lengre ved større inntak.

Halveringstid: Halveringstiden for Sobril er 10 – 15 timer. Halveringstiden er den tiden det tar før konsentrasjonen av legemidlet i blodplasma synker til det halve. I praksis så er medisinen ute av blodet etter 5 x halveringstiden. (Kilde: Norsk elektronisk legehåndbok).

Kjøring av bil: Antall timer før konsentrasjonen av virkestoffet til Sobril (Oxazepam) er under straffbarhetsgrensen (0,2) for bilkjøring, er 5-12 timer ved inntak på 10 mg, og 10-35 timer ved inntak på 20 mg.

Påvisningstid: Bruk av Sobril kan påvises omlag en uke ved urinprøver og ca 1-2 døgn ved blodprøver. Påvisningstiden for spyttprøver er omtrent som for blod.