Hei!
Jeg har tatt rivotril hver dag i ca en uke. Maks 6mg pr dag.
Hatt et døgn opphold før urinprøve
i Lar (tirsdag og fredag)
Hvor lang tid tar det før det ikke vises lenger.
Og hvor lang tid tar det med et enkelt inntak når prøven er ren for klonazepam?
Skulle jeg sprekke når det ikke lenger vises.
Om jeg fks tar 4 mg på tirsdag,etter urinprøven.
Vil det synes i urinprøven på fredag samme uke? Altså ca tre døgn etter.

Mann, 37 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Klonazepam/Rivotril påvise i urinen omtrent en ukes tid. Ved enkeltinntak påvises det noe kortere enn en uke, mens ved inntak flere dager etter hverandre, kan påvisingstiden være noe lengre. Det betyr for din del at prøvene høyst sannsynlig vil være positive (slå ut) hvis du tar prøve samme uke som du tok Rivotril.