Hei 🙂 Fått muntlig/skriftlig kjøreforbud fra lege for 6 mnd eller mindre melding ikke gitt fylkesmann
Hva skjer hvis jeg bryter kjøreforbudet???

Mann, 50 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Blir du tatt i trafikkontroll, vil du bli straffet som på samme måte som om du har kjørt uten førerkort. Kommer du i en bilulykke, vil det ha konsekvenser for utbetaling av forsikring.

Legen har mulighet til å gi pasienten muntlig kjøreforbud i opp til 6 måneder. Alternativet er at legen melder fra til fylkesmannen, som igjen vil inndra førerkortet ditt i minimum 6 måneder. Å få inndratt førerkortet på denne måten, gjør det mer omstendelig å få det tilbake. Legen har derfor vist deg tillit i å gi deg et muntlig kjøreforbud.