Har drukket tett i snart en måned. Hva skal til for å få avgiftning?

Kvinne, 52 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er ikke noen bestemt grense for akkurat hvor lenge du må ha drukket for å få henvisning til avgiftning. Det er den som undersøker/snakker med deg (f.eks. fastlegen) som avgjør om du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1b.

Generelt kan man få avgiftning ved avhengighet, blandingsbruk, kompliserende helsetilstander eller hvis man har hatt komplikasjoner med å slutte tidligere.

Det beste er å ta dette opp med legen din, slik at dere sammen kan finne ut av hvilken hjelp som passer for deg. Legen kan henvise deg til et passende tilbud.