Hva er forskjellen på blå valium å vanlig

Kvinne, 21 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Blå Valium er Valium som inneholder 10 mg av virkestoffet diazepam. I Norge er det kun tabletter á 5 mg som har markedsføringstillatelse, så Blå Valium omsettes kun illegalt her. Derfor er det også en risiko for at det inneholder annet enn hva det selges for.