Hei. Har brukt skyhøye doser med dolcontin 600-800mg pr dag og andre dager opp til 600 mg oxykontin. Også gjerne blandet. Dette i en 2 års periode. Har hatt lang nedtrapping. Ca 1,5 mnd. Er nå på null. Først nå får jeg leddsmerter alvor til nysing frysing gjesping. Hvor lenge vil dette stå på??
Mann 44 Trøndelag

Mann, 44 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Denne typen reaksjoner/abstinenser er veldig vanlige ved seponering fra opioider. De aller fleste opplever minst en uke med leddsmerter, nysing, frysing, gjesping o.l. Når det gjelder den typen opioider du har brukt (langtidsvirkende opioider/depot) vil abstinenser typisk være på maks etter fire til seks døgn, og de vil ikke ha avta betydelig før etter 10–12 døgn. Etter dette kan folk fortsatt oppleve betydelig redusert livskvalitet/senabstinenser i form av f.eks. slapphet, angst/uro. nedstemthet, dårlig matlyst, dårlig søvn i flere uker.

Vi håper du får oppfølging av helsepersonell så du har noen å konferere med og noen som kan støtte deg videre.