Hei, jeg har et familiemedlem som drikker for mye og har gjort det i mange mange år. Vedkommende er nå 56 år gammel. Jeg bor ikke sammen med denne personen, så jeg kan ikke si så mye om de fysiske konsekvensene av drikkingen, men det jeg merker at denne personen har endret tankemønster over år. Det virker som om personen, som tidligere var et oppegående menneske, nå er korttenkt, ja på meg virker mye mindre intelegent enn tidligere. Er dette noe som kan skje ved langvarig misbruk, å få en slags brukerhjerne?

Kvinne, 57 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Det er ikke godt å si hva som kan være årsaken til at denne personen har blitt mer korttenkt og mindre intelligent. Langvarig høyt forbruk kan gi flere helseskader, blant annet i hjernen. Særlig ser man at langvarig høyt alkoholforbruk svekker hukommelsen. Alkoholmisbruk kan også føre til alkoholassosiert demens. En annen virkning av langvarig høyt alkoholbruk kan være b12-vitaminmangel, som igjen kan påvirke hjernefunksjonen i form av depresjon, angst og mild kognitiv svikt.

Den avhengige hjernen kan også bli noe «ensporet», kort fortalt fordi avhengigheten tar så mye plass at andre interesser og tanker blir sekundært. Du kan lese mer om avhengighet i denne artikkelen fra OUS.