Er hasj skadelig for leverem

Mann, 46 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi vet er det per i dag ingen studier som viser en sammenheng mellom cannabis/hasj og leverskader.