Hei. Er det mye/ feil å drikke en halv flaske vin hver kveld?

Kvinne, 30 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke svare på hva som er feil eller riktig. Vi kan gi noen anslag på mengde, dvs. hvilke mengder som utgjør potensiell helserisiko. Vi kan også svare ut fra rusdiagnoser, både hva som betegner diagnosen skadelig bruk og diagnosen avhengighet.

Mengde
En halv flaske vin utgjør omtrent tre enheter. Det er ikke fastsatt noen internasjonal enighet om antall enheter per dag eller per uke for når man går over i risikofylt bruk. Spørsmål om sikre grenser er nærmest umulig å besvare, da det avgjøres av mange ulike faktorer som går på individuelle forskjeller og hvordan hver enkelt reagerer på alkohol. I de landene der det er satt en grense, ligger den på mellom 9 og 14 enheter per uke (for kvinner). Ditt inntak utgjør omtrent 21 enheter per uke. Når det gjelder mengde, ligger du altså godt over det som er helseskadelig.

Rusdiagnoser
Skadelig bruk
Skadelig bruk er når alkohol brukes slik at det gir helseskade. Skaden kan være somatisk (f. eks. leversykdommer) eller psykisk (f. eks. episoder med depressive lidelser etter betydelig alkoholkonsum). Skadelig bruk er i hovedsak knyttet til fysisk og psykisk helseskade forårsaket av alkoholbruk, og ikke knyttet til avhengighet. Skadelig bruk kan gi mye helseskade uten at det behøver å foreligge et avhengighetssyndrom.

Avhengighet
Avhengighet er en mer alvorlig tilstand enn skadelig bruk, og i motsetning til skadelig bruk krever det en viss tid før et avhengighetssyndrom oppstår. Å sette diagnosen ”avhengighet” kan bare gjøres hvis tre eller flere av følgende kriterier har inntruffet samtidig i løpet av det foregående året:

Brukeren har