Hei,

Jeg har et spørsmål som gjelder blandingsgrus og aggressjon og konsekvenser. Er det mulig å drikke seg full, ta mange striper med kokain, så gjenta dette, oppsøke et nytt sted, komme og utøve verbal og fysisk vold – og så påberope seg blackout i etterkant? Altså: Ikke huske noe-som-helst. Er dette et «normalt mønster» sett i forhold til denne formen for blandingsrus?

Kvinne, 37 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Kort sagt – ja, det er mulig. Store mengder alkohol kan gi blackout, og store mengder kokain kan øke risikoen for aggressiv atferd. Når flere rusmidler tas samtidig, vil de ofte kunne forsterke hverandres virkninger (og mulige bivirkninger). Rusutløst blackout vil ikke gjøre at man fritas fra straffeansvar.

Du kan lese mer på våre faktasider om alkohol og kokain.