Har fått altermol av tannlegen som følge av fjerning av visdomstenner. Fikk også Ibux. Jeg lurer egentlig på hvor lenge man ca må vente med å kjøre bil etter å ha tatt en tablett altermol? I tilfelle jeg må ta en, så vet jeg hvordan jeg bør forholde meg.

Kvinne, 22 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Ved inntak av enkeltdose Altermol må du vente i minimum 8 timer før du kjører, forutsatt at enkeltdosen er anbefalt av lege. Regelverket står ytterligere beskrevet i Førerkortveilederen, se avsnittene om opioider.