Hei! Nå har jeg gått ned fra 20 mg oxycontin (2 tabletter) og 40 mg Oxynorm (8 tabletter), til bare 20 mg Oxynorm. Dette har jeg gjort selv av eget ønske på nå 10 dager. Jeg opplever min fastlege som dårlig på akkurat dette med «avrusning». Vil gjerne bli kvitt dette raskest mulig, da jeg ikke føler jeg trenger disse mer. Men etter 1,5 år er det tøft kjenner jeg. Selv på 4 tabletter i døgnet har jeg uro, frysninger og hetetokter, muskelsmerter, kvalme/oppkast, løs mage, hjertebank og nesten litt «desperasjon» til tider. I morgen skal jeg prøve med 3 tabletter. Hva gjør jeg nå videre? Vil det gå raskere over dersom jeg kutter siste 3 tabletter tvert av? Vil jeg da være ferdig på 3-4 dager, eller vil det da vare lengre med intense abstinenser mot at jeg trapper ned en og en? Kan jeg feks bruke lett innsovningsmedisin til natten for å få sove disse få nettene det varer? Har fått afipran for kvalmen. Har fått respet på siste 30 tabletter for nedtrappingsplanen. Jeg vurderer å ikke hente dem ut, og istedet bare kutte tvert av.

Kvinne, 27 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Så flott at du er godt i gang med nedtrappingen din!

Vi som jobber i RUStelefonen er ikke helsepersonell, og kan derfor ikke gi deg konkrete råd om din nedtrapping. Vi kjenner heller ikke din helsetilstand, eller hvorfor du bruker disse medisinene i utgangspunktet. Disse faktorene kan ha mye å si for hva legen anbefaler deg når det gjelder nedtrapping.

Generelt kan vi likevel si at ja, prosessen vil gå raskere om du bare kutter tvert, men abstinensene vil bli kraftigere. Oxynorm er korttidsvirkende og ubehandlede abstinenssymptomer  vil typisk være sterkest 36–72 timer etter siste inntak, og symptomene vil ha avtatt betydelig etter fem-syv døgn.

Du beskriver selv at du til tider opplever desperasjon selv med nedtrapping, og dersom du kutter tvert må du nok forvente at dette blir verre. For mange blir risikoen da stor for å sprekke. Så derfor kan det være lurt og vente omtrent en uke før du trapper ytterligere ned.

Dersom du ikke opplever at legen din gir gode råd angående nedtrapping vil vi anbefale å be legen din om henvisning til spesialist. Eventuelt kontakte en annen lege selv. Når det gjelder sovemedisin har mange god hjelp av det i abstinensfasen , så du kan jo ta dette opp med legen din.

Lykke til!