Jeg er sammen med en som tidligere har vært rusmissbruker. Vi har fått ett barn sammen, som nå er seks mnd. Jeg har sterk misstanke om rus, og lurer på hva jeg kan gjøre. Hvem kan jeg kontakte for hjelp, hva bør jeg gjøre og hvordan kan dette gå uttover meg og barnet? F. eks hvis jeg forteller lege/familievernkontoret/barnevern om misstanken, går det uttover meg og barnet? får partneren min hjelp, eller er det mer «straff» i form av å holde partneren unna barnet?

Kvinne, 29 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er bra du ønsker å søke hjelp dersom din samboer har begynt å ruse seg igjen. Hva slags hjelp som finnes for din partner, kommer litt an på hva hen selv vil. I første omgang anbefaler vi å prøve å få til en samtale med din partner, hvorav du kan finne litt mer ut av hvorvidt hen har begynt å ruse seg igjen eller ikke. Dersom hen selv ønsker det, kan hen ta kontakt med sin lege for å bli henvist til riktig behandling.

Dersom det viser seg at dine mistanker er riktige, er det lurt å søke hjelp. Vi anbefaler deg å kontakte familievernkontoret eller/og barneverntjenesten. Som regel kan familievernkontoret tilby samtaler enten til deg eller til dere som par, mens barnevernet kan tilby ulike tiltak i og utenfor hjemmet for at situasjonen skal bedre seg. Hva slags tiltak dette er, kommer nok an på situasjonen, men det vil ikke være slik at barnet blir fratatt deg fordi din partner ruser seg.

Det som veier tyngst her, er barnets beste, og det vil være viktigst i vurderingen til barnevernet.  Barnevernet kan stille noen krav, det kan være at det for din partner oppleves som «straff», men det er ment som tiltak som skal hjelpe både hen og dere som familie.

Vi tror at uansett hva slags hjelp dere blir tilbudt, så vil det være verdt å søke hjelp. Særlig dersom alternativet er at rusbruken fortsetter eller eskalerer, noe som kan få store konsekvenser for dere alle.

Du er velkommen til å ringe eller chatte med oss for en samtale omkring deres situasjon.