Hei
Jeg er gift og har 2 barn. Jeg har blitt cocain avhengig men vil slutte, hvis jeg henviser meg til fastlegen har han da taushetsplikt til at dette ikke går videre og at jeg ikke mister foreldreretten min?

Mann, 31 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Legen har meldeplikt til barnevernet dersom det er mistanke om omsorgssvikt. Det er ikke automatikk i at rusmiddelbruk meldes til barnevernet, særlig dersom barnet også bor sammen med en foresatt som ikke ruser seg. Hva som skjer i din sak, kan vi dessverre ikke vite. Vi vil uansett påpeke at barnevernets arbeid først og fremst består i å bistå familien i hjemmet. Dersom barnevernet blir koblet inn, vil det som oftest ikke dreie seg om omsorgsovertagelse, og ofte kan samarbeid med barnevernet være positivt for alle i familien.

Det vi med (nesten) sikkerhet kan si at legen kommer til å gjøre, er å gi deg kjøreforbud eller sende inn bekymringsmelding angående ditt førerkort til fylkesmannen, som i neste omgang vil inndra ditt førerkort for en periode og til du er bevist rusfri. Du kan lese mer om dette her.