Har tatt Antabus ca hver 3dag i en kort periode.tok sist lørdag formiddag.når er det forsvarlig å drikke?sitter Antabus like sterkt som når du tar hver dag?

Kvinne, 53 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Felleskatalogen (pakningsvedlegget) oppgir at  man må ikke innta alkohol i løpet av behandlingstiden samt i 14 dager etter avsluttet behandling.  Vi vet ikke om det fortoner seg annerledes dersom du bruker Antabus sporadisk, da dette ikke oppgis. Vi anbefaler deg å følge legens råd, og dersom legen ikke kan svare deg på dette, bør du forholde deg til det som står i pakningsvedlegget.