Hei sønnen min ton 2 25mg om morgenen og en 25 MG. Han fikk utskrevet 2x 25 MG on morgenen er dette farlig?

Mann, 10 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke en akutt helsetjeneste. Dersom du er redd for at noen tar for mye av et legemiddel, ring Giftinformasjonen og lytt til deres råd.

Du sier ikke hva han har tatt, men dersom du f.eks ringer Giftinformasjonen, husk å ha pakken/navnet på legemiddelet foran deg.