Hvis man har gått på oxycontin , oxynorm 50 – 70 mg hvor lenge må/bør jeg vente med subutex????

Mann, 47 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Dette er ikke en akuttjeneste – det kan ta flere dager å få svar på nettsiden.

En bør ikke innta Subutex før «objektive tegn» på abstinens foreligger. Felleskatalogen skriver også at etter bruk av heroin skal en vente minst 6 timer, etter bruk av metadon skal en vente minst 24 timer. Vi vil anta at ventetiden for Oxycontin og Oxynorm ligger et sted mellom heroin og metadon. Du bør i alle fall vente så lenge som mulig, og ikke ta Subutex før du er abstinent.