Hei
Min far er nettopp innlagt på sykehus, og de har heldigvis avdekket at han er alkoholiker, noe vi rundt har visst i flere år, og til og med ringt inn bekymring til fastlegen for. På sykehuset sier de at han dør dersom han fortsetter å drikke, og han har fått tilbud om hjelp for alkoholproblemene sine. Jeg har ofte sagt til far at han må få hjelp, og bekymret meg mye for bilkjøringen hans, og om han faktisk er edru nok til å kjøre. Tenker på alle ungene som er ute på boligfeltet hvor han bor. Mitt spørsmål er: vil far miste førerkortet nå? Har lest noe om dette, og skjønt lovverket slik at dersom alvorlig alkoholisme / rusavhengighet avdekkes er både sykehusleger og fastleger pliktig til å melde fra så førerkort inndras. Tror du sykehuset melder inn dette? Jeg håper det, så min far skjønner alvoret. På forhånd takk.

Mann, 27 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Så bra at din far skal få hjelp. Vi håper han klarer å ta hjelpen til seg og får det bedre.

Her er hva veileder om helsekrav til førerkort skriver om meldeplikt:

Dersom optiker, lege eller psykolog vurderer det slik at helsesvekkelsen [f.eks grunnet alkoholmisbruk] gjør at vedkommende ikke kan føre motorvogn på trafikksikker måte og denne helsesvekkelsen vil vare mer enn seks måneder, skal samme optiker, lege eller psykolog sende melding til fylkesmannen om at fylkesmannen skal vurdere å be politiet inndra førerkortet.

Meldeplikten gjelder også for de som jobber i rusomsorgen (dersom sykehuset mot formodning ikke skulle melde fra).

Når det gjelder alkohol spesifikt, sier veilederen: «Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol […] brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.»

Din far vil da få lappen (førerkortgruppe 1) inndratt i 6 måneder. Deretter vil han kunne få den tilbake, på visse forutsetninger:

Det er strengere regler for førerkortgruppe 2 og 3.

Vi anbefaler deg å lese mer i Førerkortveilederen fra Helsedirektoratet. Se spesifikt kapittel 14 om «Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen.«