Jeg lurer på hvilke rettigheter jeg har for å få dekt hjemresie i forbindelse med samvær, med min dattter som er i fosterhjem i (anonymisert), når jeg befinner meg i behandling i (anonymisert)???

Kvinne, 38 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Kostnader knyttet til samvær og lignende spørsmål er noe som avgjøres og behandles av NAV. Ta derfor kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller saksbehandler for nærmere info om dette.