Jeg har tatt 7 imovane på 5g.. går det greit?

Kvinne, 26 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Først og fremst gjør vi oppmerksom på at dette ikke er en akuttjeneste – det kan ta flere dager å få svar. Vi håper det går bra med deg nå. Ved behov for raske svar, ta kontakt på telefon eller chat i åpningstidene, eller kontakt Legevakt 116 117 eller Giftinformasjonen 22 59 13 00.

Imovane har relativt lav risiko for overdose så lenge det ikke blandes med andre dempende stoffer. Men, sjansen for bivirkninger øker ved større inntak, og sjansen for å utvikle avhengighet vil på sikt også øke dersom du gjentar slike inntak over tid. Hvor sterkt du reagerer på et slikt inntak, vil for øvrig også avhenge av hvilken toleranse du har for dette legemiddelet. Vi anbefaler at du følger legens anbefaling for dosering av Imovane.

Du kan lese mer om Imovane i Felleskatalogens omtale.

For øvrig så antar (og håper) vi at det dreier seg om 5 mg, og ikke g.